Cultureel Mecenaatsrekening

Steun OverStem Kanker ) ( Stil Groeien

via Koning Boudewijnstichting

met een gift van 40€ of meer en ontvang een fiscaal attest 

De giften komen in aanmerking voor een fiscaal attest als zij gestort worden op cultureel mecenaatsrekening Koning Boudewijnstichting

IBAN BE10 0000 0000 0404

BIC BPOTBEB1

met verplichte vermelding van gestructureerde mededeling

129/0030/00034 

)*( De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag

(art. 145/33 WIB)

Steun OverStem Kanker Koor

De werking van het OverStem Kanker Koor steunen zonder fiscaal attest kan via storting van giften op rekening Shout at Cancer Belgium VZW
IBAN BE82 7350 4819 7668

BIC KREDBEBB

of contacteer ons voor een alternatieve bijdrage 

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram